Dane adresowe

SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLKSWAGEN ŁÓDŹ
ul. Niciarniana 51/53
92-320 Łódź

Tel. 42 677 17 00
Fax 42 677 17 01
infovw@krotoskicichy.com

GODZINY OTWARCIA SALONU
Pon. - Pt 8.00 - 19.00
Sobota 8.00 - 14.00

SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW UŻYTKOWYCH
Tel. 42 677 17 09
Fax 42 677 17 01

GODZINY OTWARCIA DZIAŁU
Pon. - Pt 8.00 - 19.00
Sobota 8.00 - 14.00

SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW UŻYWANYCH
Tel. 42 677 17 33
Fax 42 677 17 01

GODZINY OTWARCIA DZIAŁU
Pon. - Pt 8.00 - 19.00
Sobota 8.00 - 14.00

SPRZEDAŻ FLOTOWA
Tel. 42 677 17 46
Fax 42 677 17 01

GODZINY OTWARCIA DZIAŁU
Pon. - Pt 8.00 - 18.00
flota.lodz@krotoskicichy.com

DZIAŁ SERWISU SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I UŻYTKOWYCH
Tel. 42 677 17 27
Fax 42 677 17 01
serwis.niciarniana@krotoskicichy.com

GODZINY OTWARCIA DZIAŁU
Pon. - Pt 6.00 - 22.00
Sobota 8.00 - 14.00

DZIAŁ CZĘŚCI I AKCESORIÓW
Tel. 42 677 17 37
Fax 42 677 17 01
sklep.niciarniana@krotoskicichy.com

GODZINY OTWARCIA DZIAŁU
Pon. - Pt 9.00 - 17.00
Sobota 8.00 - 14.00

DZIAŁ UBEZPIECZEŃ
Tel. 42 677 17 11
Fax 42 677 17 01
ubezpieczenia.lodz@krotoskicichy.com

GODZINY OTWARCIA DZIAŁU
Pon. - Pt 8.00 - 19.00

DZIAŁ SERWISU BLACHARSKO - LAKIERNICZEGO
ul. Przybyszewskiego 199/205
93-120 Łódź
Tel. 42 640 09 24
serwisbl@krotoskicichy.com

GODZINY OTWARCIA DZIAŁU
Pon. - Pt 6.00 - 22.00
Sobota 8.00 - 14.00

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w drodze kontaktu jest Krotoski Cichy Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 51/53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304253, (dalej także jako Spółka).

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Niciarniana 51/53, 92-320 Łódź, e-mail: dane.osobowe@krotoskicichy.com, nr tel.: 785 012 459.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji czynności przed zawarciem umowy, w tym w drodze udzielania zamówionej informacji o towarach i usługach Spółki. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest § 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

4. Kategorie danych: przetwarzamy dane zwykłe przekazane w drodze kontaktu dla celów udzielenia zamówionej informacji, np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, inne niezbędne do realizacji informacji.

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odstąpienia od zamiaru zawarcia umowy lub w przypadku zawarcia umowy - do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy plus 1 rok (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń).

6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia czynności w celu zawarcia umowy.

Grupa Krotoski-Cichy Łódź